۱۳۹۵ تیر ۹, چهارشنبه

پریود

در جنگِ بی پایانِ من با افسردگی یک چیز نسبت به سال های پیش تغییر کرده. پذیرشِ افسردگی به عنوان یک بیماری و هم بخشی جدایی ناپذیر از چیستی من. 

هیچ نظری موجود نیست: