۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

Panic

تقریبن صبحی نیست که بعد از بیداری از خودم نپرسم این جا کجاست، من کی م، دقیقن چه زمانی بود که این قصه شروع شد!

هیچ نظری موجود نیست: