۱۳۹۴ فروردین ۱۷, دوشنبه

'دیر و زود، می رسیم با هم به اون رود بزرگ'

هم خونه م چند روزی ه رفته هلسینکی. دانش گاه هم تعطیل ه. من توی خونه تنهام. بیرون هوا ابری ه، و اسکایپ تنها پل اتصال م به هویت م شده. 

هیچ نظری موجود نیست: