۱۳۹۴ فروردین ۱, شنبه

سال های نوری

قرارمون نیمه شب، روی اون ستاره ی کم نورتر، که در شب های نیمکره ی شمالی به ما نگاه می کنه. 

هیچ نظری موجود نیست: