۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

کتابخانه

این هفته خیلی کار دارم. باید دو تا مشق تحویل بدم. مشق هایی که از ترم قبل تلنبار شده. با این حال انرژی خوبی دارم. هدف م مشخص ه: در سریع ترین زمان فارغ التحصیل بشم تا بتونم از این سرزمین عجایب کوچ کنم یک جای بهتر.  

هیچ نظری موجود نیست: