۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

ممنون م. نیازی به محبت تون نیست.

کسی تحویل م نمی گیره. یا اگه چیزی هست گاهی، از سر دل سوزی ه تا جذاب بودن من. ایران که بودم خیلی کمتر این شکلی بود. 

هیچ نظری موجود نیست: